آشنایی با دوره های cisco cources سیسکو

آشنایی با دوره های cisco cources سیسکو

price cisco router

دوره های cisco cources سیسکو چگونه آموزش داده می شود؟

خريد cisco vpn

روش آشنایی با دوره های cisco cources سیسکو چگونه است؟

price router cisco 2600

price cisco switch 2960
دوره CCNA
در این دوره شما با آشنایی عیب یابی,اصول وراه اندازی شبکه تا مدیریت پیشرفته مواجه خواهید شد.در این دروه شما می توانید بدون آشنایی قبلی با اصطلاحت و مفاهیم شبکه اقدام به نصب و راه اندازی و پیکربندی و عیب یابی شبکه کوچک و متوسط کنید

دوره های CCNP Route
در این دوره با مفاهیم ip و آدرس دهی ومسیریابی آشنا می شوید.
شما در این دوره نیز با پروتکل های مسیریابی,ipورژن 6,gateway ها,کنترل مسیر آشنا خواهید شد.برای آشنایی بهتر این دوره نخست باید مجوز دوره CCNA را اخد کنید

should buy cisco stock چیست؟

خريد cisco vpn چگوه انجام می شود؟

دانلود cisco
دوره های CCNP switch
این دوره برای افزایش سطح دانش متخصص در مباحث switching سیسکو در یک سطح تفصیلی می باشد.
مواردی ک در این دوره آموزش داده ی شود عبارتند از:


1ـVLAN ها
2ـRapid Spanning-Tree (RSTp)
3ـVirtual Trunking Protocol (VTP)
4ـTrunking

فروش cisco vpn

cisco stock buyback قیمت ارزانی دارد

خرید سیسکو


5ـLayer 3 Switching Solutions
6ـSpanning-Tree Protocol (MSTP)
برای آموزش بهتر این دوره نیز شما ابتدا باید گواهینامه CCNA را اخذ کرده باشید

دوره های CCNP T Shoot
در این دوره شما می توانید مسیر و سوییچ های شبکه خود را نگهداری کنید
آموزش ابزارهای عیب یابی 101 و امنیت و دسترسی متدولوژی های سیستم های بی سیم 802.11 جزو این دوره می باشد
برای آموزش بهتر این دوره نیز شما ابتدا باید گواهینامه CCNA را اخذ کرده باشید